… váš partner v mori odpadov

  • nakladanie s odpadmi
  • demolačné a zemné práce
  • sanácie zdevastovaných pôd a území
  • produkcia biologických hnojív a substrátov
  • revitalizácia pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu