Zelený bod

Na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Envi – Pak a.s., Bratislava zabezpečila naša spoločnosť splnenie povinnosti spätného odberu odpadov z obalov uvedených na trh v SR v rozsahu záväzných limitov recyklácie a zhodnotenia podľa NR č. 22/2003 Z.z. a zároveň môže naša spoločnosť na balených výrobkoch používať označenie “Zelený bod”.

zeleny-bod-01zeleny-bod-02