Búracie a výkopové práce

Spoločnosť EBA s.r.o. zabezpečuje zemné výkopové práce a búracie práce rôznych stavieb. Zemné výkopové práce sa týkajú prípravy terénu pre stavebné práce, kopania stavebných jám, základov  a búrania resp. demolácie starých objektov. Ďalej poskytuje dodávku sypkých materiálov.

Spoločnosť EBA s.r.o. disponuje kvalitnými spôsobilými strojmi, nákladnými automobilmi a kvalifikovanou obsluhou.