Substráty

Flóravita univerzál

FLÓRAVITA je univerzálny pestovateľský substrát vhodný na priame použitie do črepníkov, hrantíkov, na presádzanie a pestovanie kvitnúcich aj nekvitnúcich interiérových a exteriérových kvetov a okrasných drevín, ktorým vytvára priaznivé rastové podmienky. Hodnota pH sa pohybuje v neutrálnej oblasti. V prípade rastlín citlivých na vyšší obsah dusíka odporúča sa substrát zriediť v pomere 1:1 so zeminou, pieskom alebo iným materiálom s minimálnym obsahom dusíka.

Flóravita A

FLÓRAVITA A je pestovateľský substrát, vhodný na priame pestovanie tropických izbových kvetov, drevín a ostatných rastlín, ktoré si vyžadujú kyslý pestovateľský substrát. V prípade rastlín citlivých na vyšší obsah dusíka odporúča sa substrát zriediť v pomere 1:1 so zeminou, pieskom alebo iným materiálom s minimálnym obsahom dusíka.

Flóravita P

FLÓRAVITA P je pestovateľský substrát určený na priame pestovanie balkónových kvetov a letničiek. V prípade rastlín citlivých na vyšší obsah dusíka odporúča sa substrát zriediť v pomere 1:1 so zeminou, pieskom alebo iným materiálom s minimálnym obsahom dusíka.

Terravita

TERRAVITA je pestovateľský substrát určený na predpestovanie priesad a na pestovanie zeleniny, pre záhradníctvo, sadovníctvo a škôlkárstvo, na zakladanie zeleninárskych ovocinárskych a parkových plôch k výsadbe rekreačnej zelene, ktorým vytvára priaznivé podmienky pre zdravú a vysokú produkciu. V prípade rastlín citlivých na vyšší obsah dusíka odporúča sa substrát zriediť v pomere 1:1 so zeminou, pieskom alebo iným materiálom s minimálnym obsahom dusíka.

Rašelina vrchovisková a Rašelina slatinná

Sú určené na pestovanie rastlín, ktoré si vyžadujú kyslé prostredie a na zlepšenie vlastností menej kvalitných pôd. Zvyšujú množstvo vody zadržanej v pôde, zľahčia ju a obohatia o humus. Miešajú sa s vhodnými pestovateľskými substrátmi typu Flóravita A, prípadne Flóravita univerzal, Terravita.

Balenia substrátov:substraty
5, 10, 20, 50 – litrové balenia

Skupinové balenie:

5l balenie – na palete 200 ks
10l balenie – na palete 130 ks
20l balenie – na palete 60 ks
50l balenie – na palete 20 ks

Doba použiteľnosti:
Tri roky od dátumu výroby