Odpady

Ponúkame  komplexné služby z oblasti nakladania s odpadmi vrátane poradenstva a legislatívneho servisu.

Našou prioritou je vyhovieť potrebám zákazníka v maximalnej možnej miere a v súlade s legislatívnymi ustanoveniami platnými pre nakladanie s odpadmi.

… váš partner v mori odpadov