Technológie a zariadenia

Záleží nám na ochrane životného prostredia a preto uprednostňujeme zhodnocovanie odpadu a jeho následné využitie v iných odvetviach priemyslu.

K tomu využívame vlastné zariadenia a technológie ako sú:

  • biodegradácia – pomocou účinnej technológie ROPSTOP (na všetkých našich prevádzkach vybavených dekontaminačnými plochami),
  • kompostovanie,
  • solidifikácia prostredníctvom vlastnej solidifikačnej linky,
  • recyklácia stavebných odpadov na mobilnej drviacej jednotke,
  • čistenie odpad. vôd prostredníctvom mobilného odlučovača ropných látok.