Služby

Naše služby sú zamerané na riešenie problémov súvisiacich so zlepšovaním stavu a kvality životného prostredia.

Navrhujeme riešenia v oblasti odpad. hospodárstva.

Zameriavame sa na poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti nakladania s odpadmi, ale poskytujeme aj:

  • komplexný servis ekoinžinieringu vrátane legislatívy,
  • havarijnú službu na celom území SR,
  • služby vo viacerých segmentoch stavebných činností
  • sanácie zdevastovaných pôd a území
  • výrobu a dodanie ekologických substrátov a zemín

a mnohé iné služby …