Substráty a výrobky

Spoločnosť EBA, s.r.o. ako právny nástupca bývalého š.p. Rašelinové závody pokračuje vo viac ako šesťdesiatročnej tradícii výroby voľne loženej zeminy a substrátov.

Základným princípom kvality je dôkladný výber a analýza vstupných surovín a dodržiavanie technologického postupu.

Pri výrobe  sa využívajú čisté prírodné zložky bez priemyselných hnojív a chemických prísad.