Havarijná služba

Naše skúsenosti v oblasti sanácií pri rôznych ekologických ropných haváriach sú úspešne využívané aj Slovenskou inšpekciou ŽP na nepretržitú havárijnú službu na celom území SR. Máme vypracovaný materiál ” Havarijná služba so zameraním na odstránenie následkov ropných havárií na území celej Slovenskej republiky.” Tento materiál je k dispozícii na všetkých obvodných a krajských úradoch životného prostredia a útvaroch požiarnej ochrany.

EBA, s.r.o. má plošným rozmiestnením výrobných prevádzok na území Slovenska vytvorené dobré predpoklady pre pružné a čo najefektívnejšie reagovanie na potreby svojich partnerov na úseku ekologických služieb, vrátane okamžitého odstraňovania následkov ropných havárií.