Elektroodpad

Spoločnosť EBA, s.r.o. poskytuje služby aj v oblasti zberu elektroodpadu, ktorý následne odovzdávame na zhodnotenie oprávneným organizáciám.