Kompostovanie

Využívame najnovšie poznatky z oblasti pôdnej mikrobiológie na revitalizáciu pôd, hygienizáciu ako zásadu spracovania všetkých vstupných surovín. Patríme k tým, ktorí v záujme ochrany životného prostredia presadzujú do praxe technológiu, ktorej podstata je vybudovaná na optimalizácii metabolických podmienok životnému prostrediu vlastných mikroorganizmov, ktoré po vykonaní riadneho technologického procesu odumierajú a zároveň sa stávajú zložkou pôdnej biomasy. Kompostom sa spätne vylepšuje úrodnosť pôdy a minimalizuje alebo úplne obmedzuje používanie priemyselných hnojív. Zaoberáme sa spracovávaním kompostovateľných odpadov z poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, papierenských kalov a separovaného komunálneho odpadu. Sme tiež jedným z najväčších spracovateľom stabilizovaných kalov z čističiek odpadových vôd na vysokohodnotný produkt s hnojivými účinkami.

volne-lozene-vyrobky