Stavebný odpad

Spoločnosť EBA, s.r.o. recykluje a separuje stavebný odpad  na vlastných zariadeniach. Proces zhodnotenia tohto druhu odpadu začína prijatím odpadu, pokračuje jeho drvením, triedením a následným zhodnotením.

Podrvený stavebný odpad môže byť použitý na terénne úpravy alebo ako zásypový či zhutňovací materiál pri stavbách.

V oblasti stavebných odpadov  vykonávame komplexné služby  v oblasti demolácií, búracích, zemných a výkopových prác v rozsahu požiadaviek klientov, pričom dbáme na ekologické spracovanie odpadov, ktoré počas týchto prác vznikajú.