Ostatný odpad

Spoločnosť EBA, s.r.o. poskytuje služby aj v oblasti nakladania s ostatným odpadom. Zákazníci majú možnosť využívať tieto služby po celom území Slovenskej republiky.

Odpad pripravujeme na ďalšie dotriedenie. Snažíme sa o zneškodnenie odpadov smerujúce k bezodpadovému hospodárstvu. V prípade odpadov, ktoré nie sú vhodné na recykláciu využívame alternatívne spôsoby spracovania odpadov.

Na vlastných zariadeniach spracovávame najmä stavebné a kompostovateľné odpady tuhého aj tekutého charakteru.

Spôsoby zneškodnenia ostatných odpadov v našej spoločnosti:

  • zhodnotenie odpadov – s kódmi nakladania R3, R13
  • solidifikácia – s kódmi nakladania D9, D15
  • zhodnotenie odpadov na mobilnej drvičke s kódom nakladania R5
  • zber odpadov – tieto postupujeme našim zmluvným partnerom