Solidifikácia

Solidifikácia je fyzikálna premena a uzatvorenie kontaminovaného materiálu do monolitickej, mechanicky odolnej a obmedzene priepustnej štruktúry. Pri solidifikácii ide o premenu sypkého alebo kvapalného odpadu na pevný materiál, pričom sa vytvárajú fyzikálne bariéry spomaľujúce alebo znemožňujúce transport toxických látok do prostredia.

Cieľom solidifikácie je teda previesť znečisťujúce látky do chemicky a fyzikálne stabilnej formy, a tak ich izolovať od prostredia. Fyzikálno-chemická úprava odpadu solidifikáciou spočíva v jeho prevedení na menej rozpustnú formu.

Solidifikácia splní svoj účel vtedy,  keď vznikne chemicky stabilný, vo vode prakticky nerozpustný produkt, ktorý je už následne možné zneškodňovať na skládke odpadu.

Solidifikačná linka

solidifikacna-linka

Solidifikačná linka – riadiaci panel

solidifikacna-linka-riadiaci-panel

Solidifikačná linka – dávkovač komponentov

solidifikacna-linka-davkovac-komponentov