O nás

Spoločnosť EBA, s.r.o. bola založená v roku 1994 ako právny nástupca bývalého š.p. Rašelinové závody. Svojou činnosťou pokračuje vo viac ako šesťdesiatročnej výrobnej tradícii a rozvíja ďalšie oblasti služieb a produkcie.

Sme firmou podnikajúcou v oblasti poskytovania ekologických služieb, dlhodobo zaoberajúcou sa poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti :

  • nakladania s odpadmi,
  • poskytovania komplexného servisu v oblasti odpad. hospodárstva vrátane legislatívy,
  • demolačných a zemných prác,
  • recyklácie a zhodnocovania stavebných odpadov,
  • sanácie zdevastovaných pôd a území,
  • produkcie biologických hnojív a substrátov a revitalizácie pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu.

Prostredníctvom svojich  7-ich výrobno-spracovateľských prevádzok na území Slovenska, vybavených dekontaminačnými plochami, vytvárame odborné a technické zázemie  pre efektívne  reagovanie na potreby svojich partnerov v oblasti  ekologických služieb, odberu všetkých druhov odpadu vrátane okamžitého odstraňovania následkov havárií rôzneho typu.