Bioprogram

Spoločnosť EBA, s.r.o. disponuje osvedčenou technológiou výroby ekologicky nezávadných substrátov, úžitkových zemín a organických hnojív pre pestovanie poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, kvetov, okrasných a lesných drevín.

Pri produkcii substrátov a hnojív sa využívajú výhradne čisté prírodné zložky bez syntetických prísad a chemikálií. Podstatnou zložkou výrobného procesu je kompost. Ide vlastne o premenený biologický odpad, ktorý sa po pridaní a premiešaní s ostatnými zložkami v procese tzv. fermentácie mení rozkladom mikroorganizmov na kompost bohatý na živiny. Ten spolu s rašelinou a zemitou zložkou, kôrou alebo inou drevnou hmotou a neutrálnym materiálom minerálneho pôvodu tvoria základ finálneho substrátu. Substráty sa balia do plastových recyklovateľných obalov s estetickou farebnou potlačou. Spĺňajú pestovateľské požiadavky z hľadiska obsahu živín, organických látok, solí i hodnôt pH. Spĺňajú aj hygienické normy a limity na obsah rizikových prvkov. Spôsob výroby a použité suroviny sú zárukou, že pri používaní nehrozí prienik cudzorodých látok do potravinového reťazca. Technológia výroby, stabilná receptúra a dlhodobá tradícia výrobcu spoločnosti EBA, s.r.o. garantuje stálu kvalitu týchto substrátov. Pretože reprezentujú významné materiálové zhodnotenie odpadu, sú cenným prínosom aj z hľadiska odpadového hospodárstva.