VITAJTE

na stránkach spoločnosti EBA s.r.o.


Spoločnosť EBA bola založená v roku 1994 ako právny nástupca bývalého š.p. Rašelinové závody. Svojou činnosťou pokračuje vo viac ako štyridsaťročnej výrobnej tradícií a rozvíja ďalšie oblasti služieb a produkcie.

 

Spoločnosť EBA, s.r.o.  je firmou podnikajúcou v oblasti poskytovania ekologických služieb, dlhodobo zaoberajúcou sa poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti :  
- nakladania s odpadmi,
demolačných a zemných prác v rozsahu voľnej živnosti,
sanácie zdevastovaných pôd a území,
ďalej produkcie biologických hnojív a substrátov a revitalizácie pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu.